Tu jesteś:

Podpis elektroniczny – Bydgoszcz

Zakład Informatyki Stosowanej jest firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze informatycznej przedsiębiorstw i instytucji. Dostarczane przez nas rozwiązania umożliwiają poprawę funkcjonowania firmy poprzez poprawę efektywności pracy poszczególnych jej pracowników oraz umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki wdrażanym nowym technologiom informatycznym. Więcej informacji na temat zakresu naszej działalności można znaleźć na stronie www.zis.com.pl

Od roku 2008 jesteśmy:
Autoryzowanym Punktem Potwierdzania Tożsamości UNIZETO Technologies SA. Unizeto Technologies SA  czołową firmą na rynku polskim usług certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym. Infrastruktura Klucza Publicznego, którą posługuje się CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji, jest rozwiązaniem autorskim, stworzonym we współpracy z kadrą naukową Politechniki Szczecińskiej oraz niezależnymi ekspertami z zakresu kryptografii.

Punkt Potwierdzania Tożsamości (PPT) jest miejscem, gdzie są wykonywane czynności polegające weryfikowaniu tożsamości przyszłych Subskrybentów, przyjmowane są wnioski o wydanie certyfikatów, rejestrowani są Subskrybenci. W Punkcie Potwierdzania Tożsamości oferujemy możliwość zakupu zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wszystkich zainteresowanych nabyciem certyfikatów kwalifkowanych zapraszamy do naszej siedziby.

www.podpis.bydgoszcz.pl
Zakład Informatyki Stosownaej – Podpis elektroniczny Bydgoszcz 85-030 ul. Rumińskiego 6