Jak podpisać dokument elektronicznie?

Jak podpisać dokument elektronicznie?

 

Zainstaluj zestaw CERTUM.

 

  1. Włóż swoją kartę kryptograficzną cryptoCertum do czytnika kart.
  2. Pobierz ze strony CERTUM PCC aktualną wersję oprogramowania proCertum SmartSign (oprogramowanie podpisujące i weryfikujące). Jeżeli posiadasz już zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign, to jego wersję możesz sprawdzić na stronie głównej programu.
  3. Zainstaluj pobrane oprogramowanie na dysku twardym Twojego komputera.
  4. Uruchom oprogramowanie proCertum SmartSign za pomocą ikony znajdującej się na Pulpicie Twojego komputera.
  5. Wybierz opcję Podpisywanie. Przycisk ten znajduje się w górnej części programu po lewej stronie.
  6. Wskaż plik(i) który(e) chcesz podpisać. W tym celu naciśnij przycisk Dodaj plik. Aby podpisać cały katalog naciśnij przycisk Dodaj katalog. Wskaż plik(i) / katalog na dysku twardym swojego komputera i potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz. Pliki zostaną umieszczone na liście plików do podpisania.
  7. W celu złożenia podpisu pod wybranymi plikami naciśnij przycisk Podpisz znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu.
  8. Poczekaj aż Twój komputer znajdzie wszystkie dostępne certyfikaty. Wybierz certyfikat przy użyciu którego chcesz złożyć podpis, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem OK.
  9. Podaj numer PIN do karty i naciśnij przycisk OK.
  10. Jeżeli podano prawidłowy numer PIN oprogramowanie poinformuje Cię o tym wyświetlając poniższy komunikat

 

Pełna instrukcja obsługi oprogramowania proCertum SmartSign jest dostępna tutaj