Aktualności

Śledź najnowsze informacje z życia firmy oraz rynku e-podpisu

Monitoring rynku e-podpisu – luty 2021

1. Rozszerzenie katalogu dokumentów, które będzie można podpisać elektronicznie: Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ws. sprawie sposobu przesyłania deklaracji i…

Zamówienia publiczne 2021 – elektronizacja

1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, jednym z założeń jest wprowadzenie ich elektronizacji oraz opatrzenie dokumentów podpisem elektronicznym. Wprowadzane zmiany spowodują, że każde zamówienie i konkurs publiczny,…