Projekt e-Poltax dotyczy elektronicznego rozliczania podatków i zapewni kanał komunikacji i świadczenia innych usług dla przedsiębiorców przez Internet. Jest zespołem działań mających na celu udostępnienie przedsiębiorcom usług on-line, ułatwiających im realizację obowiązków podatkowych. Na celu ma udostępnienie takich usług jak m.in. składanie deklaracji, podań, wniosków i innych pism drogą elektroniczną do urzędów skarbowych, oraz wykonywanie wszystkich innych czynności związanych z podatkami.

16.08.08 rusza pierwsza faza projektu e-Poltax w ramach informatyzacji administracji podatkowej.

Ministerstwo Finansów wprowadza nową formę kontaktu z podatnikami- przyjmowanie i obsługę deklaracji i innych dokumentów podatkowych w formie elektronicznej. Na początku możliwość przesyłania deklaracji będą miały największe firmy.

W pierwszej fazie projektu zaproszenie do korzystania z systemu kieruje się do firm których przychody netto przekraczają równowartość 5 mln Euro.

Od 16 sierpnia system Poltax umożliwi przesyłanie dwóch wzorów formularzy: PIT-4 oraz PIT-8A.

Z systemu e-Deklaracje (e-Poltax) mogą korzystać płatnicy i podatnicy, którzy posiadają kwalifikowany certyfikat oraz zgłosili na formularzu zawiadomienia ZAW-E1 i ZAW-E2 do właściwego urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w formie elektronicznej.

Wypełniony formularz ZAW-E1 składa się w urzędzie skarbowym w formie papierowej a następnie przesyła drogą elektroniczną formularz ZAW-E2 opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzający wolę korzystania z systemu e-Deklaracje.

Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek w ciągu miesiąca od daty otrzymania prawidłowo złożonego formularza zawiadomienia wydać zaświadczenie ZAS-E o możliwości składania przez płatnika lub podatnika dokumentów w formie elektronicznej.