Pobierz instrukcję w formacie PDF

Uwaga

Osoba składająca podpis elektroniczny powinna być pewna, że stanowisko komputerowe jest pod jej wyłączną kontrolą, tzn. że podczas działania niniejszego zestawu osoba postronna nie ma żadnej możliwości (np. poprzez sieć lub zainfekowanie wirusem) oddziaływania na pracę komputera.

Instrukcja jest przewodnikiem pomocnym podczas instalacji urządzeń i aplikacji wchodzących w skład Zestawu CERTUM. Instalacja nie wymaga wiedzy technicznej i jest łatwa do samodzielnego wykonania.

1. Przygotowanie do instalacji

Włóż dysk instalacyjny CD do napędu CD/DVD komputera
Automatycznie zostanie uruchomione MENU instalatora.
Jeżeli instalator nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić plik Start.exe znajdujący się na płycie CD.
W przypadku zakupu Zestawu CERTUM bez czytnika przejdź do punktu 4

2. Instalacja sterownika czytnika

W celu instalacji sterownika czytnika kart kryptograficznych wybierz z MENU opcję “Instalacja sterownika czytnika kart”.
Sprawdź model swojego czytnika (oznaczenie znajduje się na naklejce umieszczonej na czytniku). Wybierz właściwy czytnik z menu instalatora, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem “Instaluj sterownik”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.

3. Podłączenie czytnika do komputera

Jeżeli sterownik czytnika kart kryptograficznych został zainstalowany (patrz pkt. 2) możesz podłączyć czytnik do dowolnego złącza USB w komputerze.

4. Instalacja oprogramowania zestawu CERTUM

Aby zainstalować standardowe oprogramowanie Zestawu CERTUM, w głównym oknie MENU naciśnij przycisk “Standardowa instalacja zestawu CERTUM”.
Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na monitorze.
Zostanie zainstalowane oprogramowanie proCertum CardManager, które umożliwia m.in. zapisanie certyfikatu na karcie kryptograficznej cryptoCertum (patrz punkt 5).

5. Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

W celu aktywacji karty oraz pobrania przypisanego do zestawu certyfikatu kwalifikowanego należy odwiedzić stronę www.certum.pl.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Infolinią:

– z telefonów stacjonarnych 0 801 540 340*
– z telefonów komórkowych +48 (0) 91 4801 340*
* Połączenie płatne, stawka za minutę zgodnie z cennikiem operatora.