Aby podpisać dokument elektronicznie należy w pierwszej kolejności zainstalować certyfikat na karcie kryptograficznej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś instrukcja jest dostępna tutaj.

Instrukcja jak podpisać dokument elektronicznie certyfikatem CERTUM:
  1. Podłącz nośnik certyfikatu do komputera.
  2. Pobierz ze strony CERTUM aktualną wersję oprogramowania proCertum SmartSign (oprogramowanie podpisujące i weryfikujące). Jeżeli posiadasz już zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign, to jego wersję możesz sprawdzić na stronie głównej programu.
  3. Zainstaluj pobrane oprogramowanie na dysku twardym Twojego komputera.
  4. Uruchom oprogramowanie proCertum SmartSign za pomocą ikony Jak podpisać dokument elektronicznie znajdującej się na Pulpicie Twojego komputera.
  5. Wskaż plik(i) który(e) chcesz podpisać. W tym celu naciśnij przycisk Dodaj plik. Aby podpisać cały katalog naciśnij przycisk Dodaj katalog. Wskaż plik(i) / katalog na dysku twardym swojego komputera i potwierdź swój wybór przyciskiem Otwórz. Pliki zostaną umieszczone na liście plików do podpisania. Można również przeciągnąć pliki bezpośrednio z folderu bez ich wskazywania.
  6. W celu złożenia podpisu pod wybranymi plikami naciśnij przycisk Podpisz znajdujący się w prawym dolnym rogu okna programu.
  7. Poczekaj aż Twój komputer znajdzie wszystkie dostępne certyfikaty. Wybierz certyfikat przy użyciu którego chcesz złożyć podpis, a następnie potwierdź swój wybór przyciskiem OK.
  8. Podaj numer PIN do karty i naciśnij przycisk OK.
  9. Jeżeli podano prawidłowy numer PIN oprogramowanie poinformuje Cię o tym wyświetlając odpowiedni komunikat i należy wpisać kod PIN jeszcze raz. Należy pamiętać, że trzykrotne złe wpisanie kodu PIN blokuje kartę i można ją odblokować tylko przy pomocy kodu PUK.
  10. Kwestia jak podpisać dokument elektronicznie została rozwiązana i dokument został podpisany Twoim certyfikatem.

 

Pełna instrukcja obsługi oprogramowania proCertum SmartSign jest dostępna tutaj