Przejdź do treści

Monitoring rynku e-podpisu – Lipiec 2021

Raport LegalTech 2021

Raport LegalTech 2021, analizuje trendy rozwojowe w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych. Opracowano go na podstawie badania przeprowadzonego Kantar dla C.H.Beck Sp. z o.o. w kwietniu 2021 r. na próbie 252 prawników. Prawnicy za najważniejszy obszar legal tech dla rozwoju branży prawniczej uznali podpis elektroniczny (82%). Już teraz 81% z nich korzysta z profilu zaufanego a 51% z podpisu kwalifikowanego, jeszcze popularniejsze są certyfikaty kwalifikowane w dużych kancelariach (zatrudnienie 4+) – 73%

GUNB odpowiada na pytania o cyfryzację

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w związku z dużym zainteresowaniem opublikował pytania i odpowiedzi na temat zmian w zakresie cyfryzacji. W materiale znalazło się wiele podstawowych pytań o podpis elektroniczny pokazujących, że w tym obszarze trzeba jeszcze wiele edukacji. Widać także zainteresowanie pracy z plikami projektów, jak je podpisywać, czy można je łączyć itp. Stawiane pytania mogą posłużyć do pokazywania przewag podpisu kwalifikowanego w zakresie cyfrowych dokumentów budowlanych.