Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Procedurę odnowienia Certyfikatu Kwalifikowany powinno się rozpocząć nie wcześniej niż 60 dni, ani nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności.

Odnowienie nie jest możliwe po wygaśnięciu terminu ważności certyfikatu kwalifikowanego oraz po jego unieważnieniu.

Aby przeprowadzić odnowienie potrzeba jest osoba korzystająca z certyfikatu z dowodem osobistym, karta kryptograficzna oraz znajomość kodu PIN.

Zamów odnowienie certyfikatu w naszym sklepie