Przejdź do treści

Podpis elektroniczny dla geodety – Promocja

Zdjęcie geodetów na budowie symbolizujące podpis elektroniczy dla geodety

W związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wymagane będzie używanie podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w formie elektronicznej. Przepisy przejściowe stanowią obecnie, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych w wersji papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie w całości potrzebny będzie już kwalifikowany podpis elektroniczny.

Rozporządzenie dotyczy w szczególności dokumentów takich jak mapa do celów prawnych, mapa do celów projektowych oraz operat techniczny i są one podpisywane przez kierownika prac geodezyjnych.

Podpis elektroniczny dla geodety może być uniwersalny lub z dodatkowymi danymi, gdzie przy tym drugim wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów poświadczających nadanie uprawnień geodety oraz dokumentów podmiotu, który będzie reprezentował i pełnomocnictwa. Podpis uniwersalny jest w zupełności wystarczający i można go wykorzystywać do załatwiania zarówno spraw prywatnych jak i zawodowych i nie wymaga okazywania dodatkowych dokumentów i poświadczeń.

Dodatkowo możemy zaproponować promocję 20% na usługę wypełnienia dokumentów wraz z potwierdzeniem tożsamości na pierwszy certyfikat oraz dodatkowe dodające się 20% na każdy kolejny certyfikat w firmie. Dotyczy to klientów, którzy chcą uzyskać podpis elektroniczny w całości za pośrednictwem naszej firmy. Promocja trwa do 29 października 2021 r.

Tabela promocji na usługę:

1 certyfikatRabat 20%
2 certyfikatRabat 40%
3 certyfikatRabat 60%
4 certyfikatRabat 80%
5+ certyfikatRabat 100%

Link do rozporządzenia na stronie rządowej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001429/O/D20201429.pdf