Przejdź do treści

Monitoring rynku e-podpisu – Kwiecień 2021

Nowy rejestr – CRPA

Do 30 czerwca 2021 r. podmioty działające już na PUESC muszą się zarejestrować w nowym rejestrze Centralny Rejestr Pomiotów Akcyzowych. Do zgłoszenia potrzebny jest podpis kwalifikowany, profil zaufany lub certyfikat celny. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych obejmie prawie wszystkie podmioty wykorzystujące wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu akcyzą, objęte zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie, jak i opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych ma zastąpić wykazy prowadzone dotychczas przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy.

Więcej: https://www.gov.pl/web/kas/uruchamiamy-centralny-rejestr-podmiotow-akcyzowych

Plany uruchomienia krajowego systemu e-faktur (KSeF)

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).  Z projektu wynika, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. Ministerstwo finansów zakłada, że w początkowej fazie korzystanie z systemu będzie dobrowolne, ale docelowo od 2023 r. stanie się obowiązkowe. Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API. Uwierzytelnienie do systemu KSeF będzie dokonywane za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Projekt ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12343202/12762050/12762051/dokument487851.pdf

Badanie wśród prawników – wzrost wykorzystania e-podpisu

Podpis elektroniczny jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi technologii informatycznych wśród prawników (po edytorze tekstu, poczcie e-mail oraz elektronicznej bazie informacji prawnej) – wynika z badań „Wykorzystywanie technologii informatycznych i zmiany na rynku usług prawnych w Polsce w dobie pandemii COVID-19”. Jest także liderem jeśli chodzi o skok w zakresie korzystania – wzrost o 19% proc. w porównaniu do pierwszej edycji badania (korzysta z niego już blisko połowa ankietowanych prawników). Niestety prawnicy z nowych technologii korzystają bardziej z konieczności niż pasji.

Pełen raport: http://legaltechnology.pl